Wyszukiwarka

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

ZP.271.10.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej Gmina Brwinów Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Roboty budowlane 2024-04-15 -- Halina Bąk
ZP.271.3.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-03-14 2024-03-14 Halina Bąk
ZP.271.2.2024 Rozbudowa ulicy Pałacowej w Brwinowie. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Roboty budowlane 2024-03-07 2024-03-07 Halina Bąk
ZP.271.72.2023 Remont nawierzchni ulicy Radomińskiej w miejscowości Owczarnia Gmina Brwinów Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Roboty budowlane 2024-02-14 2024-02-14 Halina Bąk
ZP.271.63.2023 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2024-01-26 2024-01-26 Halina Bąk
ZP.271.62.2023 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-15 2023-12-15 Sabina Sas
ZP.271.60.2023 Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2023/2024 wraz z pozimowym oczyszczaniem ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-12 2023-12-12 Iwona Terlecka
ZP.271.58.2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Brwinów oraz Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK) w Brwinowie na lata 2024-2026 Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-17 2023-11-17 Sabina Sas
ZP.271.47.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Części A, B, C. Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-06 2023-10-06 Halina Bąk
ZP.271.41.2023 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-09-04 2023-09-04 Halina Bąk
ZP.271.25.2023 Udzielenie i obsługa kredytu w linii kredytowej złotowej w wysokości 28.600.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego (dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Brwinów w roku 2023) oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-16 2023-08-16 Iwona Terlecka
ZP.271.16.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-30 2023-06-30 Halina Bąk
ZP.271.1.2023 Budowa budynku szkoły (bez sali gimnastycznej) w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-06-19 2023-06-19 Halina Bąk
ZP.271.7.2023 Prace ogrodnicze i porządkowe na terenie Gminy Brwinów w 2023 roku /Części I-V/. Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-11 2023-04-11 Sabina Sas
ZP.271.78.2022 Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2022/2023 wraz z pozimowym oczyszczaniem ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-06 2022-12-06 Iwona Terlecka
ZP.271.74.2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-24 2022-11-24 Halina Bąk
ZP.271.73.2022 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-10-21 2022-10-21 Halina Bąk

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa