Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 243  pokazuj  pozycji

ZP.271.18.2024 NAPRAWA DRÓG GMINNYCH W ROKU 2024 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-20 2024-04-05 12:00 2024-04-12
ZP.271.12.2024 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-18 2024-04-05 12:00 2024-04-09
ZP.271.10.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-07 2024-03-28 12:00 --
ZP.271.9.2024 Czyszczenie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-28 2024-03-07 12:00 2024-04-10
ZP.271.6.2024 Przebudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w ZS-P w Otrębusach. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-05 2024-02-28 12:00 2024-04-03
ZP.271.4.2024 Równanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych z profilowaniem i uzupełnieniem ubytków pospółką lub tłuczniem na terenie gminy Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-22 2024-02-06 12:00 2024-02-20
ZP.271.5.2024 Wielobranżowy nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pomoc obejmującą zarządzanie administracyjne, techniczne i finansowe Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-22 2024-01-30 12:00 2024-03-01
ZP.271.3.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-10 2024-01-19 12:00 2024-03-14
ZP.271.2.2024 Rozbudowa ulicy Pałacowej w Brwinowie. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-09 2024-01-25 12:00 2024-03-07
ZP.271.72.2023 Remont nawierzchni ulicy Radomińskiej w miejscowości Owczarnia Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-05 2024-01-22 12:00 2024-02-14
ZP.271.73.2023 Opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów na odpady na terenie gminy Brwinów w roku 2024 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-05 2024-01-15 12:00 2024-02-09
ZP.271.71.2023 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Brwinów z użyciem rozściełacza masy na powierzchni do 5 784 m² Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-02 2024-01-18 12:00 2024-02-02
ZP.271.70.2023 Zakup i dostawa oleju opałowego grzewczego lekkiego w ilości 70000 litrów o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-01 2023-12-11 12:00 2023-12-28
ZP.271.68.2023 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów do szkół i placówek oświatowych oraz powrót do domu Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-23 2023-12-04 12:00 2023-12-18
ZP.271.67.2023 Utwardzenie drogi gminnej dz. 315/7, 327 i 313/7 w Mosznie Wsi na odc. od drogi gminnej dz. 330/2 do posesji Moszna 3 i 3A. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-21 2023-12-06 12:00 2023-12-19
ZP.271.69.2023 Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Urzędu Gminy, Straży Miejskiej w Brwinowie i Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-21 2023-11-29 12:00 2023-12-11
ZP.271.65.2023 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów w 2024r. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-03 2023-11-20 12:00 2023-12-07
ZP.271.66.2023 Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-03 2023-11-13 12:00 2023-12-05
ZP.271.62.2023 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-10 2023-11-06 12:00 2023-12-15
ZP.271.64.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic w Kaniach i w Otrębusach Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-09 2023-10-19 12:00 2023-11-27
ZP.271.61.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic w Brwinowie i w Żółwinie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-09 2023-10-18 12:00 2023-11-17
ZP.271.63.2023 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-10-09 2023-11-06 12:00 2024-01-26
ZP.271.60.2023 Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2023/2024 wraz z pozimowym oczyszczaniem ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-09 2023-11-03 12:00 2023-12-12
ZP.271.58.2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Brwinów oraz Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK) w Brwinowie na lata 2024-2026 Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-15 2023-10-16 12:00 2023-11-17
ZP.271.59.2023 Utwardzenie dróg na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-14 2023-09-29 12:00 2023-10-17

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa