Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 144  pokazuj  pozycji

ZP.271.80.2022 Wykonanie robót utrzymaniowych na ulicy Fiołkowej w miejscowości Owczarnia w gminie Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-05 2022-10-20 12:00 2022-11-08
ZP.21.79.2022 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-05 2022-10-20 12:00 2022-11-16
ZP.271.77.2022 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Brwinów i Michałowice oraz placówce oświatowej w Islandii Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-21 2022-10-04 12:00 2022-11-21
ZP.271.76.2022 Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W" Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-21 2022-09-29 12:00 2022-11-02
ZP.271.75.2022 Budowa biblioteki plenerowej na terenie parku przy pałacyku Toeplitzów w Otrębusach Realizacja zadania odbędzie się z udziałem dofinasowania w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-14 2022-09-29 12:00 2022-11-16
ZP.271.74.2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-24 2022-09-21 12:00 2022-11-24
ZP.271.73.2022 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-08-17 2022-10-07 12:00 2022-10-21
ZP.271.70.2022 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-11 2022-08-19 12:00 2022-09-20
ZP.271.63.202 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-10 2022-08-18 12:00 2022-09-20
zp.271.64.2022 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie przy ul. Słonecznej 6 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-08 2022-08-17 12:00 2022-09-13
ZP.271.72.2022 Dostawa i montaż wiat przystankowych z zielonym dachem i funkcją retencjonowania wody opadowej i stacji solarnych oraz nasadzenie roślin w donicach - teren gminy Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-03 2022-08-12 12:00 2022-09-14
ZP.271.71.2022 Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otrębusach przy ul. Piaseckiego 2. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-03 2022-08-16 12:00 2022-09-16
ZP.271.66.2022 Dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym (Przedszkola) w Żółwinie. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-02 2022-08-11 12:00 2022-09-15
ZP.271.69.2022 Przebudowa ul. Mieszka I w Owczarni i ul. Owczarskiej w Milanówku na odcinku od ul. Milanowieckiej w Owczarni do ul. Konopnickiej w Milanówku Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-01 2022-08-17 12:00 2022-09-23
ZP.271.68.2022 Budowa biblioteki na dz. nr ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej 10a w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-29 2022-08-16 12:00 2022-11-16
ZP.271.67.2022 Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-29 2022-08-09 12:00 2022-09-20
ZP.271.65.2022 Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4 i Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 19. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-28 2022-08-11 12:00 2022-09-15
ZP.271.59.2022 Część 1 Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie, elewacji hali sportowej wraz z odtworzeniem schodów wejściowych do zespołu sportowego i daszka. Część 2 Remont i aranżacja dwóch sal na 1 p. w budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie przy ul. Szkolnej. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-27 2022-08-11 12:00 2022-11-16
ZP.271.61.2022 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI PRZY SZKOŁACH W GMINACH BRWINÓW I MICHAŁOWICE Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-22 2022-08-08 12:00 2022-08-11
ZP.271.62.2022 Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-20 2022-08-10 12:00 2022-09-15
ZP.271.57.2022 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Brwinów i Michałowice oraz placówce oświatowej w Islandii Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-19 2022-08-04 12:00 2022-09-23
ZP.271.60.2022 Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg emulsją asfaltową z grysami na terenie gminy Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-15 2022-08-01 12:00 2022-08-16
ZP.271.56.2022 „Dostawa i montaż wiat przystankowych z zielonym dachem i funkcją retencjonowania wody opadowej i stacji solarnych oraz nasadzenie roślin w donicach - teren gminy Brwinów” Dofinasowanie z "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2022". Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-13 2022-07-22 12:00 2022-07-28
ZP.27155.2022 Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej w rejonie zbiornika retencyjnego w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-06 2022-07-22 12:00 2022-08-18
ZP.271.54.2022 Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim – etap I. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-04 2022-07-12 12:00 2022-07-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa