Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 182  pokazuj  pozycji

ZP.271.26.2023 Modernizacja budynku przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-10 2023-05-25 12:00 2023-05-26
ZP.271.21.2023 Część 1. Ubezpieczenia mienia Gminy od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Część 2. Ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie pojazdów). Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-17 2023-05-04 12:00 2023-05-05
ZP.271.19.2023 Część I. Remont nawierzchni ul. Kościelnej w Brwinowie /odc. ul. Szkolna - ul. Sienkiewicza/. Część II. Remont nawierzchni ul. Chopina w Brwinowie /odc. ul. Szkolna – ul. Sienkiewicza/. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-28 2023-04-13 12:00 2023-04-28
ZP.271.18.2023 Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości w gminie Brwinów, odgałęzień kanalizacji sanitarnej w Brwinowie i w gminie Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-27 2023-04-14 12:00 2023-04-18
ZP.271.17.2023 Remont sali komputerowej nr 205 w budynku Szkoły Podstawowej w ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-24 2023-04-12 12:00 2023-05-25
ZP.271.15.2023 Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-20 2023-04-04 12:00 2023-05-05
ZP.271.13.2023 Przebudowa schodów na skarpach drogi wojewódzkiej nr 720 w sąsiedztwie wiaduktów kolejowych w Brwinowie - budowa. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-15 2023-03-30 12:00 2023-04-28
ZP.271.12.2023 Modernizacja dwóch sal na 1 p. w budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie przy ul. Szkolnej. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-15 2023-04-03 12:00 2023-05-25
ZP.271.14.2023 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI PRZY SZKOŁACH W GMINIE MICHAŁOWICE Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-14 2023-04-12 12:00 2023-05-09
ZP.271.11.2023 Remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Mszczonowskiej z ul. Żyrardowską i ul. Skierniewicką w Brwinowie. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-03 2023-03-20 12:00 2023-04-06
ZP.271.10.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-28 2023-03-09 12:00 2023-04-25
ZP.271.9.1.2023 Czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-23 2023-03-03 12:00 2023-04-04
ZP.271.9.2023 Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim – etap II. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-15 2023-03-08 12:00 2023-03-29
ZP.271.8.2023 Usługi geodezyjne. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-14 2023-02-22 12:00 2023-04-17
ZP.271.6.2023 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-27 2023-02-15 12:00 2023-03-28
ZP.271.7.2023 Prace ogrodnicze i porządkowe na terenie Gminy Brwinów w 2023 roku /Części I-V/. Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-27 2023-02-27 12:00 2023-04-11
ZP.271.5.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-26 2023-02-03 12:00 2023-02-08
ZP.271.4.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach – ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-18 2023-01-30 12:00 2023-03-08
ZP.271.3.2023 Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie” Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-16 2023-01-25 12:00 2023-02-22
ZP.271.2.2023 Budowa biblioteki plenerowej na terenie parku przy pałacyku Toeplitzów w Otrębusach Realizacja zadania odbędzie się z udziałem dofinasowania w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-11 2023-01-26 12:00 2023-02-22
ZP.271.1.2023 Budowa budynku szkoły (bez sali gimnastycznej) w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-01-10 2023-02-10 12:00 --
ZP.271.95.2022 Opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów na odpady na terenie gminy Brwinów w roku 2023. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-21 2023-01-03 12:00 2023-01-17
ZP.271.93.2022 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI PRZY SZKOŁACH W GMINACH BRWINÓW I MICHAŁOWICE Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-19 2023-01-31 12:00 2023-03-20
ZP.271.94.2022 Budowa biblioteki plenerowej na terenie parku przy pałacyku Toeplitzów w Otrębusach. Realizacja zadania odbędzie się z udziałem dofinasowania w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-16 2023-01-03 12:00 2023-01-10
ZP.271.92.2022 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16. Części 1- 13. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-09 2022-12-19 12:00 2023-02-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa