Lista postępowań PZP

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

ZP.271.20.2024 Zaprojektowanie oraz budowa studni głębinowej na dz. nr Ew. 95/15 w Parzniewie, Gmina Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-26 2024-04-10 12:00 --
ZP.271.19.2024 Remont patia na terenie ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-25 2024-04-09 12:00 --
ZP.271.17.2024 Usługi geodezyjne Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-20 2024-03-28 12:00 --
ZP.271.15.2024 Remont nawierzchni ulic na terenie gminy Brwinów Część 1. Remont nawierzchni ulicy Dębowej w miejscowości Brwinów Część 2. Remont nawierzchni ulicy Świętego Józefa w miejscowości Brwinów Część 3. Remont nawierzchni ulicy Złotej Rybki w miejscowości Domaniew. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-19 2024-04-03 12:00 --
ZP.271.11.2024 Remont i adaptacja sali rekreacyjnej na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w ZS-P w Otrębusach przy ul. Piaseckiego Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-18 2024-04-04 12:00 --
ZP.271.14.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-18 2024-03-27 12:00 --
ZP.271.13.2024 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-14 2024-04-02 12:00 --
ZP.271.7.2024 Rozbudowa ulicy Pałacowej w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-19 2024-03-06 12:00 --
ZP.271.1.2024 Prace ogrodnicze i porządkowe na terenie Gminy Brwinów w 2024 roku. Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-17 2024-02-15 12:00 --
ZP.271.25.2022 Rozbudowa strefy rekreacji w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-10 2022-03-25 11:00 --
ZP.271.19.2022 Remont ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-23 2022-03-10 12:00 --
ZP.271.54.2021 Część I – Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku. Część II – Odławianie wraz ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów i wypuszczenia po rekonwalescencji w miejscu odłowienia lub podpisania umowy adopcyjnej a także całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych/losowych z udziałem kotów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-25 2021-12-03 12:00 --
ZP.271.51.2021 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów w roku 2022. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-08 2021-11-24 12:00 --
ZP.271.40.2020 Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Urzędu Gminy, Straży Miejskiej w Brwinowie i Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-03 2020-11-18 12:00 --
ZP.271.39.2020 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-22 2020-11-06 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa