Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ZP.271.30.2023 Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Urzędu Gminy, Straży Miejskiej w Brwinowie i Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-12 2023-05-19 12:00 --
ZP.271.28.2023 Remont drogi gminnej dz. nr 198/1 Obr.20 Brwinów – miasto- łącznik ul. Lilpopa z ul. Wiewiórek w Brwinowie. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-10 2023-05-25 12:00 --
ZP.271.27.2023 Ubezpieczenia mienia Gminy od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-09 2023-05-19 12:00 --
ZP.271.24.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-26 2023-05-15 12:00 --
ZP.271.23.2023 Część I – Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie. Część II – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-25 2023-05-10 12:00 --
ZP.271.22.2023 NAPRAWA DRÓG GMINNYCH W ROKU 2023 Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-13 2023-05-08 12:00 --
ZP.271.16.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-11 2023-05-16 12:00 --
ZP.271.20.2023 Część 1. Remont sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie. Część 2. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Przedszkola przy ul. Lilpopa 4 w Brwinowie. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-03 2023-04-26 12:00 --
ZP.271.25.2022 Rozbudowa strefy rekreacji w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-10 2022-03-25 11:00 --
ZP.271.19.2022 Remont ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-23 2022-03-10 12:00 --
ZP.271.54.2021 Część I – Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku. Część II – Odławianie wraz ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów i wypuszczenia po rekonwalescencji w miejscu odłowienia lub podpisania umowy adopcyjnej a także całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych/losowych z udziałem kotów. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-25 2021-12-03 12:00 --
ZP.271.51.2021 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów w roku 2022. Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-08 2021-11-24 12:00 --
ZP.271.40.2020 Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Urzędu Gminy, Straży Miejskiej w Brwinowie i Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brwinów. Gmina Brwinów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-03 2020-11-18 12:00 --
ZP.271.39.2020 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-22 2020-11-06 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa