Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

ZP.271.8.2024 Remont ul. Kościelnej i przebudowa parkingu przy ul. Grodziskiej w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-03 2024-04-18 12:00 --
ZP.271.22.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic na terenie gminy Brwinów Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-09 2024-04-18 12:00 --
ZP.271.21.2024 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej na dz.nr ew. 274/2 przy ul. Szkolnej 39 w Żółwinie Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-08 2024-04-23 12:00 --
ZP.271.16.2024 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie Gmina Brwinów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-25 2024-04-23 12:00 --
ZP.271.23.2024 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” Gmina Brwinów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-10 2024-04-25 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa