Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

IR.7011.1.1.2024.KA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w ZS-P w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39, o szatnię wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Gmina Brwinów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-22 2024-03-11 12:00 2024-03-21
ZP.271.1.62.2022 Zakup dostępu do platformy do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz regulaminowych (poniżej 130 000 złotych) Gmina Brwinów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-09 2022-06-21 12:00 2022-08-24

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa