Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 78  pokazuj  pozycji

ZP.271.11.2024 Remont i adaptacja sali rekreacyjnej na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w ZS-P w Otrębusach przy ul. Piaseckiego Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-11 14:15
ZP.271.15.2024 Remont nawierzchni ulic na terenie gminy Brwinów Część 1. Remont nawierzchni ulicy Dębowej w miejscowości Brwinów Część 2. Remont nawierzchni ulicy Świętego Józefa w miejscowości Brwinów Część 3. Remont nawierzchni ulicy Złotej Rybki w miejscowości Domaniew. Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-04-11 12:34
ZP.271.12.2024 „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn” Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-09 13:17
ZP.271.10.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień do kanalizacji sanitarnej Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-08 12:49
ZP.271.9.2024 Czyszczenie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brwinów Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-03 10:31
ZP.271.7.2024 Rozbudowa ulicy Pałacowej w Brwinowie Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-28 10:26
ZP.271.6.2024 Przebudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w ZS-P w Otrębusach. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-03-13 14:55
ZP.271.5.2024 Wielobranżowy nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pomoc obejmującą zarządzanie administracyjne, techniczne i finansowe Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-22 15:32
ZP.271.2.2024 Rozbudowa ulicy Pałacowej w Brwinowie. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-06 11:57
ZP.271.72.2023 Remont nawierzchni ulicy Radomińskiej w miejscowości Owczarnia Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-02 10:33
ZP.271.67.2023 Utwardzenie drogi gminnej dz. 315/7, 327 i 313/7 w Mosznie Wsi na odc. od drogi gminnej dz. 330/2 do posesji Moszna 3 i 3A. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-12 10:38
ZP.271.63.2023 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Postępowanie unijne Części: 1 2023-12-01 13:39
ZP.271.59.2023 Utwardzenie dróg na terenie gminy Brwinów Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-11 13:29
ZP.271.49.2023 Część 1. Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie. Część 2. Budowa strefy workout w Brwinowie. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-08-31 14:26
ZP.271.41.2023 Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-30 14:03
ZP.271.51.2023 Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kaniach na terenie gminy Brwinów w zakresie rozbudowy zestawów rozsączających oraz odtworzenia po rozbudowie nawierzchni drogi i chodników – etap I. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-08-09 11:53
ZP.271.45.2023 Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kaniach na terenie gminy Brwinów w zakresie rozbudowy zestawów rozsączających oraz odtworzenia po rozbudowie nawierzchni drogi i chodników – etap I Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-14 11:54
ZP.271.24.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów Postępowanie krajowe Części: 2 2023-06-26 13:53
ZP.271.28.2023 Remont drogi gminnej dz. nr 198/1 Obr.20 Brwinów – miasto- łącznik ul. Lilpopa z ul. Wiewiórek w Brwinowie. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-06-12 12:06
ZP.271.24.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów Postępowanie krajowe Części: 2 2023-06-05 12:59
ZP.271.24.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-31 11:37
ZP.271.23.2023 Część I – Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego z ul. Woydy w Brwinowie. Część II – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-05-23 15:06
ZP.271.19.2023 Część I. Remont nawierzchni ul. Kościelnej w Brwinowie /odc. ul. Szkolna - ul. Sienkiewicza/. Część II. Remont nawierzchni ul. Chopina w Brwinowie /odc. ul. Szkolna – ul. Sienkiewicza/. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-04-20 14:34
ZP.271.11.2023 Remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Mszczonowskiej z ul. Żyrardowską i ul. Skierniewicką w Brwinowie. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-27 14:52
ZP.271.6.2023 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-17 09:49

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa