Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie. ZP.271.83.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-24 14:44
Budowa biblioteki plenerowej na terenie parku przy pałacyku Toeplitzów w Otrębusach Realizacja zadania odbędzie się z udziałem dofinasowania w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego. ZP.271.75.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-16 11:23
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów ZP.271.74.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-10-31 15:00
Wykonanie robót utrzymaniowych na ulicy Fiołkowej w miejscowości Owczarnia w gminie Brwinów. ZP.271.80.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-26 13:12
Budowa budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu ZP.271.73.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-10-14 13:10
Modernizacja korytarza przy świetlicy wraz z wymianą stolarki drzwiowej szt. 13 w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach ZP.271.47.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-29 11:48
Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Lilpopa w Brwinowie ZP.271.49.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-20 14:46
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów ZP.271.42.2022 Postępowanie krajowe Części: 2, 3 2022-07-13 12:38
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów ZP.271.42.2022 Postępowanie krajowe Części: 2, 3 2022-06-29 10:37
Remont ul. Leśnej w Kaniach na odcinku od km 0+737,32 do km 0+884,00. ZP.271.48.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-27 14:52
Zakup sprzętu i wyposażenia edukacyjnego dla szkół podstawowych w gminie Brwinów w ramach programu "Laboratoria przyszłości" ZP.271.43.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-15 15:15
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów ZP.271.42.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-06 12:40
Budowa sieci wodociągowej w ul. Grodziskiej, ul. Książenickiej, ul. Kazimierzowskiej w Owczarni. ZP.271.40.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-02 15:18
Remont ul. Małej w Owczarni na odcinku od ul. Książenickiej do ul. Radomińskiej. ZP.271.36.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-24 12:52
Naprawa dróg gminnych w roku 2022 ZP.271.38.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-05-19 13:01
Remont budynku ŚOPS przy SP1 w Brwinowie w zakresie dachu (wymiana konstrukcji dachu i pokrycia, wykonanie ocieplenia i podłogi na stropie poddasza nieużytkowego, odtworzenie komina). ZP.271.37.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-19 12:45
Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Lilpopa 4 w Brwinowie ZP.271.29.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-19 10:57
Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie. ZP.271.34.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-17 08:32
Remont ul. Na Skraju w Otrębusach. ZP.271.32.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-06 09:38
Modernizacja dwóch łazienek uczniowskich oraz łazienek dla nauczycieli na parterze budynku Szkoły Podstawowej w ZSO przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie. ZP.271.24.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-11 11:31
„Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach” ZP.271.21.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-28 15:11
Remont ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej w Brwinowie ZP.271.19.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-16 14:02
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów ZP.271.13.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-03-15 10:20
„Przebudowa drogi gminnej nr 310171W ul. Sosnowej w Otrębusach w rejonie skrzyżowania z ul. Natalińską” ZP.271.5.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-03 12:05
Przebudowa ul. Grudowskiej w Brwinowie. ZP.271.6.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-02 15:02

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa